English (United States) English

Projekty

W naszej działalności wykorzystujemy ponad 20 - letnią praktykę zespołu projektantów, którzy mają na swoim koncie wiele praktycznych wdrożeń. Rezultaty swojej pracy opisali w wielu publikacjach zagranicznych i krajowych.

 • Koncepcja Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Dziś trudno sobie wyobrazić efektywną eksploatację procesów technologicznych bez wykorzystania zaawansowanych systemów automatyki i informatyki. Jednak, jeśli dotyczą one bardzo rozbudowanych i rozproszonych geograficznie infrastruktur (kolej, sieci ciepłownicze, energetyczne, gazowe, itd.), ich projektowanie i wdrażanie stwarza niebanalne wyzwania i realne zagrożenie dla procesu inwestycyjnego. Właśnie przed takimi wyzwaniami stanęło Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Warszawie.
 • Optymalizacja Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego - Firma CAS opracowała dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Warszawie koncepcję pt. „Ustalenie optymalnych kierunków, metod, technologii, zakresu i tempa rozwoju układów telemetrii i zdalnego sterowania elementami warszawskiego systemu ciepłowniczego”.
 • Integracja systemu GIS, telesterowania i telemetrii w ZEC ŁÓDŹ SA - wdrożony system umożliwił integrację systemu GIS Smallworld z systemami automatyki przemysłowej w ZEC Łódź SA.
 • Koncepcja pracy na wspólną sieć elektrociepłowni EC-3 i EC-4 - Celem opracowania było przedstawienie wyników analizy możliwości pacy łódzkich elektrociepłowni EC-3 (920MW) i EC-4 (840MW) na wspólną sieć oraz specyfikacja wytycznych dla budowy takiego układu. Wspólna praca tych elektrociepłowni jest kolejnym etapem optymalizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego.
 • Zdalne sterowanie systemem ciepłowniczym aglomeracji łódzkiej. Centralnym Punktem Dystrybucji Ciepła w Łodzi jest Dyspozycja Ruchu Zakładu Sieci Cieplnej (DSC). Dyspozytorzy nadzorują pracę sieci oraz decydują o zamawianej ilości ciepła jakie ma być dostarczone do odbiorców. Aby maksymalnie wspomóc pracę Dyspozytora Wydział został wyposażony w różne systemy informatyczne tak aby umożliwić zdalne sterowanie systemem ciepłowniczym.
 • Optymalizacja pracy źródeł ciepła pracujących na wspólną sieć ciepłowniczą. W artykule dokonano analizy zagadnień związanych z określeniem warunków jakie muszą zaistnieć, by wdrożenie systemów sterowania optymalnego było możliwe. Optymalna eksploatacja systemów ciepłowniczych oznacza bowiem konieczność kontroli co najmniej dwóch wskaźników jakości, a mianowicie komfortu cieplnego i kosztów wytwarzania.
 • System telemetrycznego sterowania przepompowniami - system przeznaczony jest do zdalnego monitorowania i sterowania z centralnej dyspozytorni bezobsługowymi przepompowniami pracującymi na magistralach głównych w systemie ciepłowniczym miasta Łodzi. Przepompownie zlokalizowane są w odległości 4-6 km od centralnej dyspozytorni. Ich zadaniem jest utrzymywanie odpowiedniego rozkładu ciśnień w wybranych punktach sieci ciepłowniczej. Zadanie to jest realizowane poprzez płynną regulację wydajności i dobór liczby pracujących pomp. Komunikacja zapewniona jest przez radiową transmisję danych za pośrednictwem radiomodemów pracujących w paśmie 400MHz.
 • Sytem monitoringu i rozliczania emisji spalin (SKE) dla Zespołu Elektrociepłowni Łódź S.A. System jest nowoczesnym, zintegrowanym rozwiązaniem, które umożliwia monitorowanie i rozliczanie gazów odlotowych i pyłów emitowanych w przemysłowych procesach technologicznych. System dokonuje obliczeń na podstawie danych z analizatorów. Bieżące wyniki obliczeń są archiwizowane w bazie danych i wizualizowane w czasie rzeczywistym. Otrzymane rezultaty są zestawiane na raportach wykonywanych na życzenie służb ochrony środowiska i przeznaczone są do celów rozliczeniowych z władzami regionalnymi.
 • Komputerowy system kontroli naziemnych urządzeń radionawigacyjnych z powietrza (CFIS) - system przeznaczony jest do automatyzacji pomiarów w trakcie inspekcji z powietrza. Obejmuje on systemy w.cz, specjalistyczne przetworniki, wieloprocesorowy system komputerowy i oryginalne oprogramowanie.
 • Projekt rozproszonego systemu monitorowania i sterowania drogą radiową.System przeznaczony jest do zdalnego monitorowania i sterowania stacjami transformatorowo rozdzielczymi typu SPP lub podobnymi. Komunikacja ze stacjami transformatorowymi została zapewniona za pośrednictwem systemu radiowej transmisji danych (opisany niżej), którego częstotliwości pracy i moce w antenie zostały dobrane na podstawie komputerowej symulacji z wykorzystaniem mapy cyfrowej tak, aby nie zakłócały pracy aktualnie użytkowanych urządzeń i zapewniały odpowiednią niezawodność całego systemu.
 • System monitorowania odkrywki dla centrum kierowania ruchem w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Główna część kontroli prowadzona przez człowieka, a funkcja komputera ograniczona do właściwego ustalenia i dostarczenia ogólnych informacji, określających status operacji w czytelnej formie, aby dyspozytor mógł podjąć optymalną decyzję.
 • Integracja systemów informatycznych na potrzeby wizualizacji wielkoformatowej. System Wizualizacji Wielkoformatowej przeznaczony jest do obsługi ściany graficznej, na której wyświetlane są informacje z wydzielonych sieci zakładowych, systemu GIS oraz systemu sterowania przepompowniami magistralnymi.
 • Zdalne monitorowanie i zadawanie parametrów technologicznych pracy kotłowni "K-2" z siedziby PEC Sp. z o.o. w Łasku

SKONTAKTUJ SIĘ


Copyright 2016 (c) CAS   |  Zasady zachowania prywatności   |  Zasady użytkowania   |  Zaloguj