English (United States) English

Pobierz

Shepherd - broszuraShepherd - broszura

Shepherd - aplikacja yard management - planowanie dostaw i wysyłek

Czy też masz takie problemy?

Rozwiązanie jest proste - Shepherd!

 • Kolejka ciężarówek przed bramą
 • Brak koordynacji załadunków/rozładunków
 • Setki telefonów dziennie, by uzgodnić terminy
 • Problem z weryfikacją danych przed wjazdem na teren zakładu
 • Definiujesz magazyny
 • Tworzysz harmonogram i okna czasowe
 • Partnerzy podają wszystkie dane potrzebne do weryfikacji
 • Partnerzy wybierają z harmonogramu najdogodniejsze dostępne okna

W efekcie załadunek i rozładunek przebiega zgodnie z uzgodnionym online planem.

SKONTAKTUJ SIĘ

Główne cechy aplikacji:

Shepherd

 • optymalizacja planowania dostaw i wysyłek z dowolnej ilości magazynów różnego przeznaczenia
 • optymalizacja procesów logistycznych w dowolnej wielkości firmie
 • efektywne zarządzanie podwórkiem, tj. ruchem w obrębie parkingów i placów manewrowych
 • dzięki wykorzystaniu technologii internetowych - możliwość współdziałanie w oparciu o harmonogramy niezależne dla każdego magazynu
 • wykorzystanie platformy SharePoint, co pozwala na łatwą integrację różnorodnych aplikacji oraz zapewnia ich komunikację z systemami zewnętrznymi, np. Office, Exchange Server, SAP, WMS

Korzyści biznesowe:

 • precyzyjne harmonogramowanie dostaw i wysyłek
 • całkowita eliminacja kolejek pojazdów oczekujących na załadunek / rozładunek
 • optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów (brygad, pojazdów)
 • swobodny dobór terminów według potrzeb i możliwości przeładunkowych
 • możliwość wyboru przewoźników w zależności od rynków, na które przeznaczony jest towar
 • możliwość wyboru eskorty i miejsca świadczenia przez nią usługi
 • katalogowanie usług i powiązanie ich z miejscem przeznaczenia
 • minimalizacja kosztów organizacji dostaw i wysyłek
 • poprawa jakości usług świadczonych przez partnerów dzięki konieczności ścisłego przestrzegania procedur
 • zwiększenie bezpieczeństwa dzięki wsparciu w punktach kontroli (np. bramy wjazdowe)
 • minimalizacja kosztów dzięki pełnej automatyzacji raportowania
 • zdalne informowanie zainteresowanych osób o zagrożeniach i nadchodzących terminach
 • pełna kontrola wydatków, terminowości, jakości (czyli ocena efektywności przebiegu procesu) dzięki wbudowanym i sporządzanym ad hoc raportom
 • zdalny dostęp – działa w oknie przeglądarki bez konieczności inwestowania w sprzęt, czy instalowania dodatkowego oprogramowania (usługa w chmurze wewnętrznej lub publicznej)

Dostosowujemy oprogramowanie do indywidualnych potrzeb klientów.

Referencje: Japan Tobacco International.

SKONTAKTUJ SIĘ

 


Copyright 2016 (c) CAS   |  Zasady zachowania prywatności   |  Zasady użytkowania   |  Zaloguj