English (United States) English

Smart Factory

Smart Factory – Workflow management system – grupa oprogramowania dla firm, wspierającego automatyzację procesów biznesowych poprzez ich precyzyjne zdefiniowanie i kontrolę przepływu informacji oraz synchronizację działań uczestników wewnętrznych i zewnętrznych.

Aplikacje z grupy Smart Factory wspomagają prace grupowe z zakresu:

  • Logistyki - zarządzanie odbiorami i wysyłkami (Shepherd),
  • Rozliczeń celnych w procedurze ceł zawieszonych (Inward Process Relief),
  • Rozliczeń celnych w procedurze składu celnego (Customs Warehouse),
  • Rozliczania i zarządzania zwinnego projektami (Agile Workload Tracker).

Współpraca jest podstawą dla poprawy efektywności procesów w każdej organizacji. To wymaga wymiany informacji i postępowania uczestników konsekwentnie zgodnie z określonymi procedurami. Zarówno informacje, jak i modele zachowań muszą być spójne i spełniać wymagania biznesowe prowadzące do poprawy wydajności procesu mierzonego w obszarach krytycznych za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (Key Performance Indicators). Aby mogły być przydatne w codziennym procesie zarządzania wskaźniki te muszą być obserwowalne. Aby wykorzystać adaptacyjne modele informacyjne, zapewnić sterowanie przepływem pracy i użyć Business Intelligence do pomiaru efektywności procesów, nasze aplikacje wykorzystują platformę Microsoft SharePoint jako human-centric foundation z użyciem aplikacji internetowych do publikowania i dzielenia treści.

Aplikacje Smart Factory

Zwiń
Shepherd

Shepherd - oprogramowanie do optymalnego zarządzania odbiorami i wysyłkami.

Shepherd to oprogramowanie dla firm służące do zarządzania procesami dostaw i wysyłek, umożliwiając dostawcy zapowiedź dostawy poprzez wybór okna czasowego ze zdalnie dostępnego harmonogramu, a wysyłającemu organizację odbioru towaru w zaplanowanym czasie. Oprogramowanie przeznaczone jest dla działów wewnętrznych organizacji, takich jak dział zamówień, eksportu, sprzedaży, transportu, odpowiedzialnych za organizację i obsługę dostaw/wysyłek, dla tych, którzy pośrednio uczestniczą w procesie, np. pracowników magazynu i ochrony, a przede wszystkim dla przewoźników i dostawców, którzy odpowiadają za realizację danego procesu.

Więcej...

CW

Oprogramowanie celne CW - Elektroniczna księga obsługi składu celnego.

Składem celnym jest każde uznane przez organ celny i podlegające jego kontroli miejsce, w którym towary mogą być składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi. Dzięki składowi celnemu importer może odroczyć konieczność zapłacenia należności celno-podatkowych do momentu, kiedy postanowi wykorzystać importowany towar. To daje wiele korzyści importerom i pozwala na znacznie łatwiejsze kontrolowanie zobowiązań celno-podatkowych. Rodzi jednak konieczność bieżącego rozliczania towarów wprowadzanych i wyprowadzanych ze składu celnego.

Oprogramowanie celne CW (elektroniczna księga obsługi składu celnego) może być zintegrowana z aplikacją IPR (elektroniczna księga uszlachetniania czynnego w systemie ceł zawieszonych).

Więcej...

IPR

Oprogramowanie celne IPR - Rozliczenia w procedurze ceł zawieszonych.

Zastosowanie procedury uszlachetniania czynnego IPR (ang. Inward Process Relief) pozwala przedsiębiorcy uniknąć lub odzyskać cło od sprowadzanych surowców i przetwarzanych towarów. Stosowanie procedury w systemie tzw. ceł zawieszonych, gdy za przywiezione do przetworzenia towary i surowce nie trzeba płacić należności importowych powoduje, że wszędzie tam, gdzie cło odgrywa jeszcze istotną rolę, przedsiębiorca staje się bardziej konkurencyjny w walce o kontrakty na rynkach poza UE.

Często z uwagi na specyfikę przetwarzania produktu trudności stwarza dokładne wyliczenie ilości importowanych surowców ponownie wyeksportowanych w formie gotowych produktów (tzw. towarów kompensacyjnych), zwłaszcza gdy różnych produktów gotowych powstaje wiele i nie wszystkie możemy wyeksportować.

Więcej...

Agile Workload Tracker width=

Oprogramowanie dla firm AWT - rozliczanie i zarządzanie zwinne projektów.

Oprogramowanie dla firm AWT (ang. Agile Workload Tracker) wspiera zarządzanie zwinne i rejestrowanie pracochłonności w celu poprawy planowania prac zespołów projektowych, zwiększenia efektywności tworzenia i wprowadzania nowych produktów. Aplikacja AWT ułatwia planowanie i raportowanie przy wykorzystaniu metodyki Scrum, w tym zarządzanie listą wymagań (backlog), planowanie sprintów i optymalizację przebiegu procesu.

Zaimplementowane raporty pokazują szczegółowe informacje dotyczące bieżącej pracochłonności zrealizowanych zadań dla poszczególnych użytkowników, pracochłonności dla określonego sprintu (wersji) i projektów - pokazują liczbę przypisanych, nierozwiązanych kwestii i pracochłonność zaplanowaną.

Więcej...

Kontakt

CAS

ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
POLSKA

 (48) (42) 686 25 47
 (48) (42) 686 50 28


Copyright 2016 (c) CAS   |  Zasady zachowania prywatności   |  Zasady użytkowania   |  Zaloguj